Presenečenja, ki vas morda čakajo pri nakupu nepremičnine

Pri nakupu nepremičnine morate biti pripravljeni na vrsto izzivov ter zvrhano mero previdnosti. Že ob prvih razmišljanjih o nakupu (ali prodaji) nepremičnine se boste po odgovore na svoja vprašanja najverjetneje odpravili na svetovni splet. Tam boste z nekaj vztrajnosti našli (skoraj) vse odgovore, če imate dovolj časa, pa se boste lahko na nepremičninski posel tudi dobro pripravili. Nekateri si pri tem raje pomagajo z vključitvijo specializiranih podjetij in agencij, ki zanje opravijo tehnične dele posla. Pri nakupu in prodaji nepremičnine je namreč treba paziti na vrsto pravnih, finančnih in drugih postopkov, ki jim mnogi »navadni smrtniki« niso kos, najeti strokovnjaki pa svoj del opravijo neprimerno bolje.

Zaupajte in se prepričajte

V postopkih pri prodaji/nakupu nepremičnine, sestavljanju pogodb, preverjanju stanja, najemanju kredita in drugih zadevah vam bodo strokovnjaki nedvomno v veliko pomoč, kljub temu pa morate ves čas budno spremljati dogajanje in aktivno sodelovati v vseh postopkih. Pri tem bodite pripravljeni tudi na pet najpogostejših zadev, na katere kupci nepremičnin običajno pozabijo:

  • Cenitev nepremičnine. Banka vam za odobritev kredita ne bo verjela na besedo, da je nepremičnina, ki jo imate namen kupiti, vredna »toliko in toliko«, ampak bo zahtevala cenitev neodvisnega cenilca. Cenilno poročilo mora biti izdelano v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, strošek izdelave pa bremeni kupca. Čeprav so cenilci neodvisni, imajo banke običajno seznam pogodbenih cenilcev, ki zanje najpogosteje izvajajo cenitve.
  • Zavarovanje nepremičnine. Novo kupljeno nepremičnino, ki je običajno tudi predmet zastave, morate primerno zavarovati, da imate v primeru nezgod in poškodb krito škodo. Morda tega kot najemniki niste bili vajeni, kot lastniki pa boste morali poskrbeti za posledice izlitja vode, požara, poškodb zaradi snega in podobno.
  • Zavarovanje kredita. Če kreditojemalec umre, bo breme odplačevanja kredita padlo na njegove dediče, zato se kreditojemalci pogosto odločijo za sklenitev življenjskega zavarovanja.
  • Tisti, ki kupujejo svojo prvo nepremičnino, so pogosto presenečeni nad dejstvom, da za pravni posel poleg pogodbe potrebujejo še vrsto drugih dokumentov in potrdil. Med najpomembnejše spadajo cenilno poročilo, zemljiškoknjižno dovolilo, izpisek iz zemljiške knjige (oziroma veriga vseh prejšnjih pogodb, če nepremičnina še ni zemljiškoknjižno urejena), zahtevek za vpis v zemljiško knjigo, energetska izkaznica …
  • (Delno) plačilo provizije nepremičninske agencije. Načeloma velja, da provizijo, ki jo nepremičninska agencija zaračuna za posredovanje pri prodaji, plača prodajalec, ki je z agencijo prvi sklenil pogodbo o posredovanju. Neredko pa se zgodi, da prodajalci vztrajajo pri delitvi provizije na pol in je kupec prisiljen plačati tudi do 2 % ter pripadajoči DDV od celotne vrednosti nepremičnine. Pri nepremičninah, za katere je zelo veliko zanimanje, pa včasih prodajalci postavijo celo pogoj, da celotno provizijo plača kupec.

Ste podpisali primopredajni zapisnik?

Preden za seboj zaprete vrata in obrnete ključ v ključavnici, si nepremičnino v družbi nepremičninskega posrednika oziroma prodajalca/investitorja dobro oglejte. Srce bo želelo čim prej na svoje, a le z razumom boste lahko odkrili vse morebitne pomanjkljivosti in napake, ki bi vam pozneje utegnile povzročati sive lase. Kljub vsem ogledom si na koncu vseeno vzemite uro, dve ali več časa, temeljito preglejte celotno stanovanje in šele, ko bodo vse napake odpravljene in vi zadovoljni, podpišite primopredajni zapisnik.

Tako, zdaj pa lahko začnete razmišljati o razporedu pohištva in sanjariti o življenju v svojem novem domu.

Priročnik Nasveti in pasti pri nakupu stanovanja

Preverite ugodne stanovanjske kredite in naredite informativni izračun mesečnega obroka kredita.

Delite s prijatelji