Kako lahko za hipotekarni kredit plačujem manj?

Hudomušni bodo rekli, da je najem stanovanjskega kredita kot poroka. Za vedno. V dobrem in slabem. Vzame delček vaše svobode, vendar hkrati nudi veliko več – prihodnost. Vendar vam v primeru kredita ni potrebno vztrajati v nedogled, če trenutnega mesečnega obroka ne zmorete več odplačevati ali če ugotovite, da vam pred leti sklenjen kredit ne nudi več optimalnih pogojev odplačevanja. Najbolje so si postlali tisti, ki so najemali kredite s spremenljivo obrestno mero na višku gospodarske konjunkture (2008, 2009), ko je bil pribitek bank izjemno nizek. To pomeni, da so se njihove mesečne obveznosti iz tistega obdobja do danes močno znižale. Kaj pa lahko storimo danes?

Mesečni obrok kredita je previsok in ga želim znižati.

Sklenjenemu kreditu lahko po dogovoru z banko podaljšate ročnost, npr. z 20 na 30 let, in tako znižate mesečni obrok za 100 evrov ali več. Hkrati pa morate računati na to, da bodo s tem stroški kredita narasli. Daljša ko je ročnost kredita, višji so tudi stroški kredita. Poleg tega je treba pri hipotekarnem kreditu upoštevati še dodatne stroške ponovnega vpisa v zemljiško knjigo.

Ste vedeli? Daljša ko je ročnost kredita, višji so stroški kredita.

Stroški kredita, ki ga odplačujem, so previsoki. Kako lahko plačujem manj?

Če zmorete plačevati višji obrok kredita, mu lahko v dogovoru z banko skrajšate ročnost. Pri kreditih s spremenljivo obrestno mero to na nek način pomeni tudi manjše tveganje. Večni optimisti bodo morda upali na japonski scenarij, kjer je trimesečna referenčna obrestna mera že 20 let pod mejo enega odstotka. V resnici pa na srednji in dolgi rok obstaja velika verjetnost, da bodo referenčne obrestne mere spet zrasle.

Obrestna mera, ki jo plačujem, se mi zdi previsoka.

Rešitev je lahko tudi refinanciranje, kar pomeni, da najamete nov kredit, s katerim poplačate obstoječega. Ko tehtate smiselnost te odločitve, k stroškom odplačila kredita prištejte še stroške odobritve novega kredita, njegovega zavarovanja in stroške predčasnega poplačila starega kredita. Na drugo stran tehtnice pa postavite dejstvo, da ob morebitni rasti spremenljive obrestne mere (Euribor), morda ne boste več dobili novega posojila s tako nizko fiksno obrestno mero. Na eni strani imate tako razmeroma visok, vendar le enkraten strošek, na drugi pa višje dolgoročne stroške, ki se bodo nabirali iz leta v leto, kar ni nepomembno. Prihodnost je namreč nepredvidljiva.

Izgubil sem službo in trenutno kredita ne morem odplačevati.

Odplačevanje kredita lahko začasno zamrznete (običajno za največ šest mesecev), tako da zaprosite za odlog odplačila glavnice, vendar vam bo banka v tem času še vedno zaračunavala obresti. Druga možnost je znižanje mesečnih obrokov in podaljšanje ročnosti kredita, tretja pa poplačilo starega dolga in najem novega. Unovčitev hipoteke je le skrajni način izterjave zapadlih obveznosti. Ko sklepate nov kredit, je priporočljivo, da to storite bolj proti koncu meseca in se tako izognete vsaj interkalarnim obrestim. Te se zaračunajo namreč v mesecu, ko že črpate nov kredit, niste pa ga še začeli odplačevati.

Če ne morete več odplačevati kredita, imate več možnosti. Rešitev je lahko tudi refinanciranje.

Ne glede na vrsto težav, s katerimi se soočate, vedno je najpomembnejše, da o tem čim prej obvestite banko. Banka lahko že po nekaj neplačanih obrokih razdre pogodbo in vam zaseže zastavljeno nepremičnino. Če pa se z njo »pogovarjate«, imate več možnosti za rešitev situacije. Konec koncev je to lahko tudi refinanciranje, v katerem bodo največ koristi našli tisti, ki hipotekarni kredit odplačujejo že nekaj let. Najeli so ga v obdobju manj ugodnih obrestnih mer, zdaj pa se jim ponujajo veliko boljši pogoji odplačevanja.

Hitri vodič Refinanciranje kredita – komu in kdaj se splača

Preverite ugodne stanovanjske kredite in naredite informativni izračun mesečnega obroka kredita.

Delite s prijatelji