Ali veste, da lahko nepremičnino, ki je pod hipoteko, brez težav kupite?

Kupci se pogosto ustrašijo nepremičnine, ki je že obremenjena s hipoteko. Pred očmi imajo, da bodo objekt plačali, kasneje pa ga bodisi ne bodo mogli prevzeti ali pa jim ga bo kdo drug zasegel. V resnici je hipoteka le zavarovanje denarja, ki ga je banka nekomu posodila. Dokler lastnik nepremičnine denarja ne vrne v celoti, je njegova lastninska pravica res omejena. Vendar težav z nakupom in prevzemom lastnine ne bi smelo biti, če boste sledili naslednjim korakom.

Prvi korak: Preverite pravno stanje nepremičnine, saj so lahko (poleg hipoteke) nanjo vpisane služnosti ali plombe, ki še čakajo na odločitev sodišča.

Drugi korak: Preglejte stanje hipotekarnega dolga, ki ga lastnik nepremičnine pridobi od banke. Dolg pri tem ne sme biti večji od prodajne cene nepremičnine, ki je obremenjena s hipoteko. Pomembno je, da se kupnina v tem primeru nakaže neposredno na račun hipotekarnega upnika.

Tretji korak: Banka lastniku oz. vam izroči izjavo, s katero se zavezuje, da bo po poplačilu hipoteke izdala pobotnico za izbris hipoteke iz Zemljiške knjige. Prepričanje, da se hipoteka po poplačilu posojila izbriše samodejno, je pogosto, ampak napačno.

Četrti korak: Lastniku nepremičnine plačate aro, s katero poravna davek na promet z nepremičninami (dva odstotka od vrednosti pogodbe), prav tako lahko na podlagi podpisane, ne pa tudi overjene prodajne pogodbe podate v zemljiško knjigo predlog za predznambo lastninske pravice. S tem si zagotovite pravno varnost, da ne bi prišlo do zlorab, da ne bi na primer prodajalec nepremičnine prodal za polno ceno tretjemu kupcu ali pa bi se v postopek prenašanja lastništva vrinil nekdo drug.

Peti korak: Ko je pogodba notarsko overjena, plačate preostanek kupnine, ki bo plačan z lastnimi sredstvi, nato pa na podlagi overjene pogodbe podate zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini ter s kreditom banke poplačate preostanek kupnine (v primeru financiranja s kreditom).

Šesti korak: Če se s kupnino poplačuje kredit pri drugi banki, banka po poplačilu izda izbrisno pobotnico, s katero se potem hipoteka izbriše iz zemljiške knjige.

Ključni detajli, na katere morate biti v tem primeru torej pozorni, so: izbrisna pobotnica, predznamba kupca in vpis v zemljiško knjigo. Sicer pa je to le ena od možnosti, ko gre za nakup nepremičnine, ki je obremenjena s hipoteko. Lahko se odločite tudi, da boste ob nakupu stanovanja hipoteko odplačevali sami ali za dogovor o prenosu hipoteke na drugo nepremičnino. V tem primeru je potrebno plačati notarske stroške za vpis nove hipoteke in stroške izdelave aneksa h kreditni pogodbi.

Na koncu povejmo še, da se prodajalci pogosto odločijo, da bodo postopek izpeljali s pomočjo standardiziranih obrazcev kupoprodajnih pogodb, ker je to cenejša pot, ne pa nujno tudi boljša. Priporočljivo je, da v postopek vključite odvetniško pisarno ali notarja in banko. Prva vam pripravi individualno pogodbo, vas opozori na zanke v postopku in vam svetuje, banka pa pomaga pri odločitvi glede financiranja nepremičnine oz. »odprave« starega hipotekarnega dolga.

Hitri vodič Nasveti in pasti pri nakupu stanovanja

Preverite ugodne stanovanjske kredite in naredite informativni izračun mesečnega obroka kredita.

Delite s prijatelji